Aktie Nordeas styrelse har beslutat att betala ut en ordinarie utdelning på 0:72 euro per aktie, i enlighet med bemyndigande vid årsstämman 2021.

Avstämningsdagen för utdelningen är den 5 oktober.

Utdelningen har sedan tidigare avräknats från kärnprimärkapitalet och utbetalningen kommer därför inte att påverka bankens kapitaltäckning, skriver Nordea.