Bostad Andelen bostadsägare som spår stigande bostadspriser framöver sjunker betydligt i Nordeas senaste boendebarometer. Samtidigt spår fler att boräntorna stiger.

I Nordeas färska boendebarometer spår nu 45 procent på stigande bostadspriser de kommande 12 månaderna – en markant nedgång från 67 procent i våras. Fler än i våras tror också nu på oförändrade och sjunkande bostadspriser.

– Det finns tecken på att bostadsmarknaden går in i en lugnare fas med dämpade prisuppgångar. Faktorer som kan bidra är lättade restriktioner som kan göra att hushållen åter börjar lägga mer pengar på annan konsumtion än boendet, samt att fler oroar sig för en sättning på börsen. Dessutom har de ordinarie amorteringsvillkoren återinförts, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson i ett pressmeddelande.

Samtidigt är det nu en fjärdedel som spår stigande boräntor, jämfört med en femtedel i våra.

– Vi har vant oss vid låga räntor, men stigande inflation kan göra att de stiger. Bolåntagare bör därför överväga att binda åtminstone delar av sina boräntor, säger Ingela Gabrielsson.