Bostad Bostadsmarknaden har utvecklats starkt trots pandemin, med stöd från expansiv finans- och penningpolitik. Under 2021 väntas bostadspriserna i genomsnitt öka med 9 procent jämfört med 2020, efter att ha ökat med 7,5 procent under 2020. Det skriver Nordea i sin konjunkturprognos på onsdagen.

Mycket av denna uppgång 2021 kommer däremot från den starka hösten 2020, och uppgången i december 2021 väntas vara 4,5 procent jämfört med december 2020.

Ett skäl till uppgången hittills är att hushållen varit optimistiska om sin ekonomiska situation. Folk har stannat hemma mer vilket skapat behov av större bostäder, samtidigt som de haft besparingar att använda då konsumtion av annat gått ned. Arbetsmarknaden har också stått emot rätt bra.

Låga räntor 

Bostadsmarknaden får också stöd från fortsatt expansiv penningpolitik och låga räntor, och räntorna väntas förbli låga framöver. Avskaffad skatt på uppskov och tillfälligt undantag från amorteringar ger också stöd.

Bostadspriserna väntas därmed fortsätta stiga under 2021, om än i långsammare takt än hösten 2020. Räntorna kommer inte att sjunka mer och bopriserna är redan höga. Då fler vaccineras kommer också konsumtionen att stiga igen, vilket ger mindre kvar för bostadsköp. Efterfrågan på villor kommer troligen att förbli förhöjd, men börja normaliseras kommande år.

”Redan het bomarknad”

På kort sikt väntas stigande bostadspriser stötta den ekonomiska återhämtningen. Hushållen behöver ingen ”kickstart”, utan det är snarare så att ytterligare stimulanser för hushållen kan ge mer bränsle till en redan het bostadsmarknad.

”Skillnaden mellan de som är inne på bostadsmarknaden och de som inte är det vidgas varje månad. Därför bör fördelarna med fortsatta ihållande köp av bostadsobligationer övervägas noga”, skriver de.

”Risk för ekonomin”

På längre sikt väntas de höga bostadspriserna utgöra en risk för ekonomin. Nivåerna är i första hand ett resultat av de låga räntorna och nuvarande regler. Men även mindre förändringar i dessa faktorer kan skapa en rätt betydande effekt på priserna, vilket kan skicka negativa effekter genom andra delar av ekonomin.

”Det är därför viktigt att de policyansvariga går försiktigt fram med förändringar i dessa faktorer”, skriver Nordea.