Bostad De svenska bostadspriserna har toppat och väntas sjunka med 10 procent till slutet av 2023, vilket skulle bli den största nedgången på bostadsmarknaden sedan 1990-talskrisen. Det säger Nordeas makroanalytiker Gustav Helgesson till Nyhetsbyrån Direkt.

”Som vi ser det har bostadspriserna toppat och kommer sjunka med totalt 10 procent till slutet på 2023. Det beror i första hand på att vi har vi har väldigt räntekänsliga hushåll som påverkas av räntehöjningarna från Riksbanken. Det är dock ingen dramatik, som vi ser det, utan det handlar om en korrigering av prisnivån till ett nytt ränteläge. Det är ingen krasch vi talar om, men en tydlig sättning och den största nedgången för bostadspriserna sedan 90-talskrisen”, säger han.

Nedgångar på den svenska bostadsmarknaden är ganska sällsynta, men har hänt förr. De senaste höjningscyklerna från Riksbanken, före och efter finanskrisen, gick exempelvis hand i hand med sjunkande bostadspriser och Nordea tänker sig att historien nu upprepar sig. Denna gång väntas dock nedgången bli större.

”Skulderna har ökat väldigt dramatiskt, hushållen har aldrig varit räntekänsligare och vi har nu också en negativ reallönetillväxt. I tidigare nedgångar har bostadspriserna i princip bottnat samma månad som Riksbanken börjat sänka räntan igen och någon räntesänkning har vi inte i vår prognos nu. Det är också därför vi ser lite mer dramatik på bostadsmarknaden denna gång”, säger Gustav Helgesson.

Han konstaterar att vid fyra av de fem tillfällen sedan 1990-talet som bostadspriserna sjunkit i årstakt har det krävts att Riksbanken börjar sänka räntan för att priserna ska vända upp. Det enda undantaget är boprisnedgången hösten 2017.