Analys Nordea Markets sänker sin rekommendation för Nobina till behåll från köp. Det framgår av en analys.

Nordea befäster att bussoperatörens rapport för det första kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 som kablades ut i fredags förra veckan var solid, men banken ser begränsat utrymme för ytterligare uppsida i aktien.

Banken motiverar rekommendationsjusteringen mot bakgrund av antagandet om att Nobina står inför en negativ vinsttillväxt från och med det tredje kvartalet under det innevarande räkenskapsåret i spåren av minskad covid-19-testning från Samtrans.

Ur ett något längre tidsperspektiv ser dock Nordea att vinsttillväxten vänder om till positiv från och med det andra kvartalet 2022/2023, då en normalisering av busstrafikflöden antas.

Efter en dryg timmes handel på måndagen var aktien i Nobina ned 6,4 procent och bytte händer till 73:10 kronor.