Pension Trots att de flesta vill behålla dagens levnadsstandard som pensionärer har bara en av tio räknat ut att de sparar tillräckligt och många oroar sig, visar en Nordea-undersökning.

De flesta drömmer om ett gott liv, men alldeles för få tar tag i sitt pensionssparande, enligt Nordeas pensionsundersökning som presenteras i dag, fredag.

– Många, av kvinnorna är det majoriteten, får det sämre ekonomiskt som pensionärer. Det bör vara en väckarklocka för att ta tag i sitt sparande, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Nordeas pensionsundersökning visar att sju av tio vill ha liknande ekonomisk standard som idag när de går i pension, men att endast en av tio räknat ut att de sparar tillräckligt för det pensionärsliv de vill ha. Fyra av tio hoppas att de sparar tillräckligt, en fjärdedel oroar sig för om sparandet kommer att räcka och resten vet inte hur mycket de behöver spara.

Tre av fem får sämre standard

– Det visar sammantaget att alltför många som inte tar tag i sin pension, trots att de vill kunna leva som förut. För din egen skull, skaffa dig en överblick och gör en plan för ditt sparande.

Enligt undersökningen får tre av fem pensionärer en lägre ekonomisk standard än innan de gick i pension. I snitt vill 71 procent behålla sin nuvarande standar och 19 procent vill höja den, men de facto får 74 procent av kvinnorna och 45 procent av männen lägre standard.

En kvinnofälla

–Detta är en kvinnofälla. Kvinnor jobbar ofta mer deltid och tjänar mindre, men det måste finnas en balans. Kanske skulle de kunna betala mindre av hushållsutgifterna för att kunna spara mer till pensionen. Det här problemet måste uppmärksammas.

Fyra av tio av dem som ännu inte gått i pension sparar regelbundet. I snitt pensionssparar vi 1.770 kr i månaden. Snittet för män är 2.065 kr och för kvinnor 1.450 kr.

– Att kvinnor sparar mindre är oroande och jag uppmuntrar till ökat pensionssparande. En av tio kvinnor som gått i pension önskar att de jobbat mer. Det tyder på att de velat förbättra sin pension.

Tre tips

Dagens pensionärer önskar att de  varit mer aktiva i sitt pensionssparande, att de börjat spara tidigare och att de jobbat längre, uppger Nordea.

– Det är erfarenheter att ta på allvar för dem som ännu inte gått i pension. Vi har möjlighet att påverka framtiden. Mina tre tips är att räkna ut hur mycket du beräknar få i pension, starta eller se över pensionssparandet och följ upp. Andra viktiga faktorer är att jobba mer heltid och att inte gå i pension för tidigt, säger Ingela Gabrielsson.

Svenskarna drömmer om god hälsa, mer tid för familj och vänner samt för intressen för sina framtida liv som pensionärer, enligt banken.

– Möjligen har pandemin påverkat att vi skattar hälsan högt. Resor och att bo utomlands kommer längre ned på listan, kanske för att vi just nu har svårt att se den möjligheten, avslutar hon.