Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 02.02.2023

2023-02-02 21:30:00

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
02.02.2023 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 02.02.2023 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * **
(MIC-koodi) lukumäärä osakkeelta, euroa* **
XHEL 146 827 11,01 1 616 095,42
CEUX 154 662 11,03 1 705 343,23
TQEX 18 842 11,04 208 086,28
XSTO 141 941 11,04 1 567 450,28
XCSE 16 916 11,01 186 202,41
Yhteensä 479 188 11,03 5 283 177,62

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 11,3031 ja DKK/EUR 7,4405

** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 18. heinäkuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1,5miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 11 227 854 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta
Citigroup Global Markets Europe AG

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com

Cision