Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 01.02.2023

2023-02-01 21:30:00

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
01.02.2023 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 01.02.2023 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * **
(MIC-koodi) lukumäärä osakkeelta, euroa* **
XHEL 222 095 10,82 2 403 378,83
CEUX 231 970 10,81 2 506 693,50
TQEX 29 264 10,80 315 948,94
XSTO 210 103 10,79 2 267 120,82
XCSE 26 565 10,82 287 301,02
Yhteensä 719 997 10,81 7 780 443,11

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 11,3830 ja DKK/EUR 7,4392

** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 18. heinäkuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1,5miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 10 748 666 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta
Citigroup Global Markets Europe AG

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com

Cision