Privatekonomi Mer än hälften av Sveriges bostadsägare tror inte att de skulle klara en ökad månadsutgift på över 6 000 kronor, visar Nordeas boendeundersökning. Det är en markant uppgång jämfört med den föregående mätningen under hösten 2022.

I Nordeas senaste Boendebarometer uppger mer än hälften av Sveriges bostadsägare, 51 procent, att de inte skulle klara av ökade utgifter på över 6 000 kr i månaden. Det innebär att andelen ökat sedan den föregående mätningen under hösten 2022 då motsvarande siffra uppgick till 43 procent. 

Regionalt finns det också stora skillnader, exempelvis uppger sex av tio, 63 procent, bostadsägare i Norra Sverige och Småland att de inte skulle klara av en ökad månadsutgift på 6 000 kr.

”Det är en bister utveckling. Hushållen fortsätter att plågas av höga priser på många områden och ser nu sina buffertar och besparingar krympa ihop. Det återkommande rådet att göra en budget och försöka kapa sina utgifter gäller i högsta grad även nu”, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea, i en kommentar. 

Storbankens boendebarometer visar även att en betydande majoritet av bostadsägarna, 76 procent, tror på stigande bolåneräntor det kommande året. 

Förväntningarna om nya räntehöjningar spär tillsammans med den höga inflationen på oron för den egna ekonomin, konstaterar Nordea.
 
”Svenska bostadsägare räknar kallt med ännu högre räntekostnader. Och det är förstås bra att vara förberedd på kommande kostnadsökningar”, kommenterar privatekonomen Ingela Gabrielsson, och tillägger:

”Prognoser pekar på ytterligare höjningar av styrräntan före sommaren.” 

Hon uppmanar sedan alla bolånetagare att se över sina avtal och förhandla med banken för att få bästa möjliga ränta. 

Hälften av bostadsägarna tror att deras bostad minskat i värde under det senaste året. Samtidigt uppger 47 procent av de som funderat på att sälja sin bostad att man avstått på grund av de sjunkande bostadspriserna.