Affär Nordax Bank, som kommunicerade avsikten att offentliggöra ett frivilligt uppköpserbjudande om att förvärva hela det utestående aktiekapitalet i Norwegian Finans Holding för ett kontant vederlag om 95 norska kronor per aktie den 4 mars, avser ej längre att genomföra budförfarandet.

Det eventuella budet var villkorat av att Nordax skulle få tillgång till och ha genomfört en due diligence-undersökning, en bolagsgenomlysning, av Norwegian Finans. Detta skulle också inkludera dotterbolaget Bank Norwegian och ytterligare ett villkor var att genomlysningen nått tillfredsställande resultat.

Den 9 mars 2021 offentliggjorde styrelsen för Norwegian Finans att erbjudandet inte anses utgöra grund för att påbörja en sådan process.

”Det finns därmed ingen grund för att offentliggöra erbjudandet som presenterats och Nordax och dess ägare utvärderar alla alternativ”, skriver Nordax Bank.

Norwegian Finans Holdings aktie stängde på 101:70 kronor på torsdagen.