NORD INSURETECH: RÖRELSERESULTATET BLEV -13,0 MLN KR 2 H

2022-03-28 12:21:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försäkringsteknikföretaget Nord Insuretech, tidigare Hudya som gick i konkurs 2020, redovisar ett rörelseresultat för det andra halvåret 2021 på -13,0 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 6,6 miljoner kronor och nettoresultatet blev -11,0 miljoner kronor.

"Vi ser att de investeringar och strategiska satsningar vi hittills gjort genererat effektivare processer och arbetsmetoder. Operationellt har det hänt mycket i 2021 verksamheten sjuder av liv efter förvärvet av Pronans försäkring i slutet på det andra kvartalet med sälj i fokus", skriver vd Børge Leknes.

"Arbetet med att starta upp nya samarbeten och kundprojekt fortgår framgångsrikt", tillägger han.Direkt-SE