NORD INSURETECH: RÖRELSERESULTAT -12,0 MLN KR 1H

2022-08-30 16:50:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försäkringsteknikföretaget Nord Insuretech, tidigare Hudya som gick i konkurs 2020, redovisar ett rörelseresultat för det första halvåret 2022 på -12,0 miljoner kronor (-9,0).

Nettoresultatet blev -12,0 miljoner kronor (-10,3).

Bolagets nettoomsättning uppgick till 6,0 miljoner kronor (1,5).Direkt-SE