NORD INSURETECH: INGÅTT AVTAL MED TRYG GENOM DOTTERBOLAG

2022-03-24 16:46:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nord Insuretech har genom det helägda dotterbolaget Pronans Forsikring ingått ett avtal med det danska försäkringsbolaget Tryg, framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet inkluderar privat sakförsäkring, företagsförsäkring, livförsäkring, banklån och larm, enligt bolaget.

Avtalet är med Pronans Forsikring, Nords helägda dotterbolag, och gäller Norge.

Enligt en bedömning kommer avtalet att generera en ökad marginal med 5 procent på befintliga produkter ge cirka 10 procent högre LTV per kund för nya produkter.Direkt-SE