Nord Insuretech Group AB: VD:s brev till aktieägarna augusti 2022

2022-08-04 16:56:13

Kära aktieägare, 

Sommaren är i full gång och det har varit en intensiv arbetsperiod för företaget som arbetat med flertalet processer som tidigare kommunicerats, inklusive uppstart och  samarbete med såväl nya försäkringsbolag som partners. 

De osäkerheter som präglat marknaden under sommaren i form av strejker, logistiksektorns utmaningar, den stora ökningen av trafikolyckor vi tyvärr har sett i Norge, och bränderna i Europa har inte direkt påverkat Nords resultat, men det är viktiga händelser att följa och förstå. Inte minst är detta viktigt för alla våra kunder som hanterar sina riskerar för aktiviteter, investeringar och placeringar genom att teckna försäkringar, både privat- och företagskunder. 

Sommaren har också inneburit intensiv kampanjplanering och förberedelser inför hösten, där både nya kampanjer, taktisk prissättning och konkreta marknadsföringsåtgärder är på gång. 

Under första halvåret hade vi flera nyckelfärdiga leveranser (som har kommunicerats tidigare): 
Ny försäkringsleverantör på plats i Norge (Tryg ) 
Ny organisation av gruppen 
Nya partners på plats 

Nya och vidare förhandlingar med nya nordiska partners 

Under våren har vi även A/B testat olika strategier för att distribuera våra produkter genom våra partnersamarbeten med mycket goda resultat och vi ser fram emot att implementera våra upptäckter inom flera av våra partners under hösten. 

Bolaget levererar i linje med planen att säkra fler affärsstrategiska partners parallellt med vår egen verksamhet och andra strategiskt viktiga dialoger. 

Vi ser också fram emot att publicera vår halvårsrapport som för närvarande är under produktion och publiceras den 31 augusti. 

Cision