Nord Insuretech Group AB meddelar att styrelseledamot köper aktier av VD

2022-09-13 05:07:30

Transaktionen tillför bolaget ca 0,75 MSEK i likvida medel. Det är väldigt positivt att styrelsen fortsätter att investera i bolaget. Styrelseledamoten Kim Mikkelsen har ökat sitt ägande under det senaste året och vi ser det som ett kvitto på att Nord utvecklas i rätt riktning och att management och styrelse ser ljust på bolagets framtid.  

Cision