Nord Insuretech Group AB har tecknat en avsiktsförklaring med den internationella insurtech aktören Accelerant för att stödja dess tillväxt i Norden

2022-08-30 15:50:00

Den LoI som undertecknats inkluderar en avsikt att ingå ett långsiktigt avtal, där Accelerant kommer att fungera som riskbärare för företaget. Det kommer också att utöka Nords marknadsräckvidd ytterligare genom att möjliggöra för företaget att teckna sitt eget riskurval och lansera i alla nordiska länder. Avsikten är att lansera partnerskapet i Norge först, med en målinriktad premie på 50 miljoner NOK på SMB-marknaden i slutet av år två.

Detta nya partnerskap kommer att spela en integrerad roll i att stödja Nord strategiska leveranser i ökad effektivitet och värde-omstrukturering i försäkringsmarknaden genom att föra underwriting närmare kunderna.

"Vi är mycket glada att kunna tillkännage att vi undertecknat detta avsiktsavtal. MGA-setupen ger Nord en ännu bättre plattform för att använda våra egna system för att ge våra kunder en smidigare försäkringsupplevelse och är ett viktigt steg i vår strategiska resa. Med avsikten att lansera i november, hoppas vi att denna höst kommer att medföra spännande utvecklingar inom företaget." säger Børge Leknes VD för Nord Insuretech Group AB

"Med Nords datadrivna, innovativa tillvägagångssätt är vi glada över att lansera ett nytt samarbete i Norden. Nord passar väl in i vårt nätverk av några av de bästa MGA- och programadministratörerna på planeten och vi är djupt engagerade i deras, och vår, framgång, med en gemensam vision om att tillhandahålla snabba, enkla och effektiva lösningar. Detta är en naturlig förlängning av det arbete vi har gjort för att stödja specialistgarantaktörer med ytterligare kapacitet och ett naturligt steg i vår expansion i Norden." säger Keith Harrison, VD för Accelerant Agency Ltd

Nord Insuretech Group AB kommer att ingå detta avtal med Accelerant genom deras helägda dotterbolag Nord Forsikring i Norge.

OM ACCELERANT

Accelerant är ett data och teknikdrivet insuretechbolag som ger försäkringsgivare överlägsen riskteckning, avancerad dataanalys och långsiktiga kapacitetsåtaganden. Vårt fullserviceriskbärande stödjer vårt noggrant utvalda, best-in-class nätverk av underwriting-team. Vi utnyttjar detaljerad information om varje försäkring för att leverera oöverträffad insikt i försäkringspooler, och vår specialitetsportfölj är helt diversifierad med mycket låg katastrof-, aggregerings- och systemrisk. Vi är stolta över att ha tilldelats AM Best A- (Excellent) betyg. För mer information, besök www.accelins.com .

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl 15.50 CEST.
 

Cision