FED Amerikanska centralbanken Federal Reserve kommer sänka styrräntan med 25 punkter vid stundande räntebesked nästa vecka, spår Nomuras analytiker.

Riskerna för den finansiella stabiliteten har blivit tillräckligt stora för Federal Reserve att göra lappkast i den höjningskampanj som varit aktuell det senaste året, skriver Nomura.

”Vi räknar också med att Federal Reserve avbryter sin kvantitativa åtstramning, vilket skulle lösgöra mer likviditet”, skriver Nomura-analytikerna Aichi Amemiya och Jacob Meyer.

Federal Reserve gick under helgen ut med ett stödprogram för de banker som kollapsat och andra som krisar i spåren av vad som närmast liknade en så kallad uttagsstormning av Silicon Valley Bank, vilket föranledde att myndigheter tog kontroll över banken. Kundernas pengar är därmed säkrade.

”Att döma av den efterföljande reaktionen tycks dock finansmarknaden anse dessa åtgärder otillräckliga, givet att aktier i den amerikanska finanssektorn fortsatt rasa”, skriver Nomura-analytikerna.

Nomura är den första etablerade banken på världsmarknaden att spå räntesänkning, efter att Goldman Sachs, Barclays och Natwest sänkt sina förväntningar för kommande räntebesked till att vad som tidigare spåddes bli en höjning till oförändrat.

Swap-marknaden prisar för närvarande in 12 punkters höjning, vilket indikerar att analytikernas dragkamp om konsensus, huruvida det blir en höjning eller inte, är näst intill helt jämn.