Rapport Stenocare, som är verksamma inom medicinsk cannabis, redovisar en omsättning på 0 kr under det tredje kvartalet vilket sätter press på aktien. 

Stenocare redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -3,3 miljoner kronor (-0,3).

Nettoomsättningen sjönk hela vägen ned till 0,0 miljoner danska kronor (1,1) i spåren av problemen med bolagets kanadensiska partner Canntrust som fick sin licens att producera medicinsk cannabis indragen.

”Tredje kvartalet 2019 var en skakig resa och osäkerheterna kommer att fortsätta tills nya leverantörer har säkrats och godkänts. Samtidigt har vi gjort betydande framsteg, och våra mål och höga förväntningar är oförändrade”, skriver vd Thomas Skovlund Schnegelsberg i delårsrapporten.

Han beskriver situationen som kostsam och olycklig, men hoppas på att en starkare och mer diversifierad leverantörskedja kan komma att gynna bolaget eventuellt så tidigt som i början av nästa år.

Under första kvartalet 2019 var intäkterna 4,3 miljoner danska kronor och vinsten 1,2 miljoner.

”Vi arbetar flitigt för att återgå till denna prestationsnivå så snart nya leverantörer är på plats med godkända produkter”, uppger Thomas Skovlund Schnegelsberg.

Stenocares aktie handlas ned närmare 8 procent på Spotlight Stock Market på onsdagsförmiddagen.