Aktie Nokia uppdaterar sin utdelningspolicy i samband med bolagets kapitalmarknadsdag på torsdagen. Samtidigt flaggar bolaget för högre marginaler. 

Telekombolaget siktar på en återkommande, stabil och över tid växande ordinarie utdelning med hänsyn tagen till fjolårets vinst såväl som bolagets finansiella position och affärsutsikterna.

”Efter det fjärde kvartalet 2021 kommer styrelsen utvärdera möjligheten att föreslå en utdelning för räkenskapsåret 2021 baserat på den uppdaterade finansiella policyn”, skriver Nokia.

Spår högre marginaler

Nokia har kommit med nya prognoser för 2023, då bolaget räknar med att den jämförbara rörelsemarginalen ska ha ökat till 10-13 procent.

Nokia räknar också med att växa snabbare än marknaden under helåret 2023.

Det framgår av ett pressmeddelande inför bolagets kapitalmarknadsdag, som hålls på torsdagen med start kl 13.00, svensk tid.

Nokia upprepar samtidigt sina prognoser för helåret 2021 om en jämförbar rörelsemarginal på 7-10 procent och en nettoförsäljning, justerat för valuta, på 20,6-21,8 miljarder euro.