Rapport Telekombolaget Nokia redovisar ett resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 0:05 euro för det tredje kvartalet 2020. Genomsnittet av 21 analytikers förväntningar låg på en vinst på 0:05 euro per aktie, enligt Infronts sammanställning.  

Det rapporterade resultatet per aktie blev 0,04 euro, mot snittestimatet 0,02 euro per aktie.

Omsättningen hamnade på 5.294 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 5.430 miljoner euro.

Sänker prognosintervall

Nokia sänker sina prognosintervall för vinsten per aktie och rörelsemarginalen helåret 2020. Det framgår också av delårsrapporten.

Nu räknar bolaget med en justerad rörelsemarginal (icke IFRS) på 9,0 procent, plus/minus 1,0 procentenheter, under 2020. Tidigare prognos var 9,5 procent, plus/minus 1,5 procentenheter.

Den nya prognosen för den justerade vinsten per aktie är nu 0,23 euro, plus/minus 0,03 euro. Tidigare prognos var ett justerat resultat per aktie på 0,25 euro, plus/minus 0,05 euro.

Lägre kassaflöde

Genomsnittet av 22 analytikers förväntningar låg inför rapporten på en koncernmarginal på 9,5 procent för 2020 och en vinst per aktie på 0,24 euro för 2020, enligt Infronts sammanställning.

Nokia räknar också med att kassaflödet 2020 blir 600 miljoner euro, plus/minus 250 miljoner euro. Tidigare prognos var att kassaflödet skulle bli ”tydligt positivt”.

Negativ syn på nätmarknaden

Nokia har antagit en mer negativ syn på bolagets primära adresserbara nätmarknad, exklusive Kina, under 2020 och räknar nu med att den minskar.

Tidigare bedömning var att den marknaden skulle vara i stort sett på en oförändrad nivå under 2020, i konstanta valutor.

Samtidigt räknar Nokia fortfarande med att bolagets egen verksamhet (Networks och Software) utvecklas något sämre än den adresserbara marknaden 2020.

”Vi har sänkt våra förväntningar avseende network deployment services inom Mobile Access, och vi har sänkt våra förväntningar för vår primära adresserbara marknad, exklusive Kina, som en följd av effekterna från covid-19”, skriver bolaget i rapporten.

”Utmanande 2021”

Nokias förväntningar om att 2021 blir utmanande baseras delvis på att bolaget förlorat andelar hos den viktiga nordamerikanska kunden Verizon.

”Nummer ett är att intäktssituationen (topline) kommer att vara utmanande som en följd av en lägre radiomarknadsandel hos en viktig nordamerikansk kund. Dessutom är det en ökad prispress inom Mobile Networks i Nordamerika generellt sett”, sade Nokias vd Pekka Lundmark vid torsdagens konferens för journalister.

Nokia har också varit tydligt med att bolaget kommer att göra de investeringar som krävs för att bli ledare inom 5G.

”Vi kommer att öka våra R&D-investeringar i 5G”, sade Pekka Lundmark.

”Tar hänsyn till covid-19”

Han tillade också att bedömningen kring 2021 också tar hänsyn till en covid-19-påverkan.

Nokias nya prognos för 2021 om en justerad rörelsemarginal på 7-10 procent nådde inte upp till analytikernas snittförväntningar som låg på 10,9 procent, enligt Infronts sammanställning.

Bolaget sänkte också prognosintervallen för 2020 års marginal och vinst per aktie.

Nokias finanschef Marco Wirén förklarade sänkningen med att miljön i Nordamerika är utmanande, förlorade intäkter i specifika projekt och valutarelaterade värdejusteringar som behövs göras.