Rapport Telekombolaget Nokia redovisar ett resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 0,03 euro för det andra kvartalet 2018. Den dåliga rapporten sänkte aktien 10 procent under den första halvtimmens handel på torsdagen.

Analytikernas förväntningar låg på en vinst på 0,04 euro per aktie, enligt SME Direkt.

Det rapporterade resultatet per aktie blev -0,05 euro mot väntade -0,03 euro per aktie.

Omsättningen hamnade på 5 318 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 5 147 miljoner euro.

Nokia Networks visade samma mönster under andra kvartalet som under det första, med i princip utraderad rörelsemarginal, nu ned 6,7 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol till 1,5 procent. Under första kvartalet var marginalen 1,0 procent.

Kostnaderna inom FoU och omkostnader (SG&A) minskade, men i lägre takt än försäljningen.

Även bruttomarginalen försvagades påtagligt till 34,8 procent (39,1).

”Affärs- och regional mix fortsatte att ha viss effekt på bruttomarginalen, liksom kortsiktiga åtgärder med några få större kunder som finansierar sina 5G-starter inom deras befintliga budgetplaner”, skriver Nokiachefen Rajeev Suri i rapportens vd-ord.

Trots den svaga starten på 2018 sett till marginal håller Nokia fast vid sina utsikter för både koncern och Networks, där en rörelsemarginal på 6-9 procent ska nås för helåret 2018.

För Networks förväntas en bättre marknad under andra halvåret, särskilt i Nordamerika under det fjärde kvartalet.

Försäljningsmässigt klarade sig Nokia även något bättre inom Networks under det andra kvartalet. Omsättningen summerades till knappt 4,7 miljarder euro, vilket var 4 procent bättre än väntat bland analytiker. Jämfört med andra kvartalet 2017 var det en nedgång med 6 procent, men oförändrat i konstanta valutor.