Rapport Telekomjätten Nokia slog analytikernas vinstförväntningar. Men bolaget flaggar för att olika faktorer kan begränsa bolagets marginalökningspotential under 2022.

Nokia redovisar ett justerat rörelseresultat, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 633 miljoner euro för det tredje kvartalet 2021.

Genomsnittet av 21 analytikers förväntningar låg på ett justerat rörelseresultat på 528 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 11,7 procent. Här var 9,8 procent väntat.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 502 miljoner euro, mot snittestimatet 359 miljoner euro.

Omsättningen hamnade på 5.399 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 5.387 miljoner euro.

Upprepar prognoser

Nokia står fast vid sina prognoser för helåret 2021 men räknar nu med att den justerade marginalen kan hamna i den övre delen av det tidigare angivna prognosspannet 10-12 procent som en följd av fortsatt stark utveckling.

Det skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

Bolaget upprepar också prognosen för nettoförsäljningen 2021 och räknar med att den uppgår till 21,7-22,7 miljarder euro.

Snittestimatet för försäljningen helåret 2021 låg på 22,3 miljarder euro, enligt Infront.

Vidare står Nokia fast vid prognoserna om att kassaflödet 2021 blir ”tydligt” positivt under helåret 2021 och att den jämförbara avkastningen på investerat kapital (ROIC) uppgår till 17-21 procent.

Nokia upprepar också att det räknar med att bolagets typiska säsongsvariationer blir mindre uttalade under 2021.

Bolaget upprepar också sina prognoser för helåret 2023.

Ser faktorer som kan begränsa potentialen

Nokia flaggar för att olika faktorer kan begränsa bolagets marginalökningspotential under 2022.

Det skriver Nokias vd Pekka Lundmark i rapporten för det tredje kvartalet.

Osäkerheten kring den globala halvledarmarknaden begränsar bolagets visibilitet in i fjärde kvartalet och under 2022, skriver han i rapporten.

Pekka Lundmark påpekar att Nokia arbetar nära leverantörer och kunder för att säkra att bolaget kan hantera situationen och motverka prisökningarna på komponenter i industrin.

”Tillsammans med de engångseffekter som vi gynnades av detta år, kan detta begränsa vår marginalökningspotential under 2022”, skriver Nokia-vd:n.