Rapport Nokia slog analytikernas förväntningar både när det gäller resultat och omsättning. Telekombolaget föreslår också höjd utdelning.

Nokia redovisar ett justerat rörelseresultat, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 1.154 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2022.

Genomsnittet av 21 analytikers förväntningar låg på ett justerat rörelseresultat på 934 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 15,5 procent. Här var 13 procent väntat.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 882 miljoner euro, mot snittestimatet 812 miljoner euro.

Omsättningen hamnade på 7.449 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 7.170 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:12 euro per aktie (0:08) för helåret 2022, att jämföra med förväntade 0:11 euro.