Rapport Nokia rapporterar ett resultat och en omsättning marginellt över analytikernas förväntningar. Men telekombolaget sänker nu marginalprognoserna för i år och nästa till nivåer klart under förväntan. 

Telekombolaget Nokia redovisar ett resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 0:05 euro för det tredje kvartalet 2019.

Genomsnittet av 19 analytikers förväntningar låg på en vinst på 0:05 euro per aktie, enligt Infront Datas sammanställning.

Det rapporterade resultatet per aktie blev 0:01 euro, mot snittestimatet 0:00 euro per aktie.

Omsättningen hamnade på 5.686 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 5.622 miljoner euro.

Sänker marginalprognoserna

Nokia sänker sina prognoser för koncernens justerade rörelsemarginal och vinst per aktie för 2019 och för 2020. De nya prognoserna ligger under analytikerna snittförväntningar på alla parametrar.

För 2019 räknar Nokia nu med att den justerade rörelsemarginalen uppgår till 8,5 procent, plus/minus 1-procentenhet. Det är en sänkning från tidigare bedömning om 9-12 procent under 2019.

För 2020 sänks marginalprognosen till 9,5 procent, plus/minus 1,5-procentenheter, från tidigare prognos om en koncernmarginal på 12-16 procent.

Det justerade resultatet per aktie väntas nu uppgå till 0:21 euro, plus/minus 0:03 euro, för 2019. Tidigare bedömning var 0:25-0:29 euro.

För 2020 spås nu en justerad vinst per aktie på 0:25 euro, plus/minus 0:05 euro, en sänkning från tidigare prognos om 0:37-0:42 euro.

Genomsnittet av 19 analytikers förväntningar låg inför rapporten på en koncernmarginal på 9,1 procent för 2019 och på 12,6 procent för 2020.

Förväntningarna avseende det justerade resultatet per aktie låg på 0:23 euro för 2019 och på 0:36 euro för 2020, enligt Infront Datas sammanställning.

Nytt marginalmål

Nokia har antagit ett nytt långsiktigt mål om att nå en justerad rörelsemarginal på 12-14 procent på 3-5 års sikt.

Målet på lång sikt inkluderar också en vinstbaserad ökande utdelning på omkring 40-70 procent av det justerade (non-IFRS) resultatet per aktie.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.