Nokias vd Rajeev Suri.

Nokia sålde mindre än väntat

Publicerad 2016-08-04 07:46

Rapport Finska telekomjätten Nokia levererar en blandad rapport där  bland annat omsättningen var lägre än väntat.

Nokia redovisar ett resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 0:03 euro för det andra kvartalet 2016.

Analytikernas förväntningar låg på en vinst på 0:03 euro per aktie, enligt SME Direkt.

Det rapporterade resultatet per aktie blev -0:12 euro mot väntade -0:01 euro per aktie.

Omsättningen hamnade på 5.676 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 5.818 miljoner euro.

Förtydligar marginalprognos

Telekombolaget Nokia spår nu att den justerade rörelsemarginalen (non IFRS) för affärsområdet Networks kommer att uppgå till 7-9 procent under helåret 2016.

Det framgår av delårsrapporten.

Den tidigare bedömningen låg på ”över 7 procent”.

Analytikerna hade inför rapporten räknat med en justerad rörelsemarginal för Networks på 8,6 procent för helåret 2016, enligt SME Direkt.

Liksom tidigare räknar Nokia med att försäljningen (non IFRS) inom Networks samtidigt minskar under 2016 i förhållande till 2015.

Analytikernas förväntningar var inför rapporten att Networks försäljning sjunker 6,6 procent 2016, jämfört med 2015, enligt SME Direkt.

Nokia upprepar tidigare förväntningar om att:

* Capex för koncernen på helåret blir cirka 650 miljoner euro.

* Finansiella poster på omkring 300 miljoner euro.

* Att skattesatsen för 2016 kommer att hamna över 40 procent, främst på grund av uppköpet av Alcatel-Lucent. Nokia betonar att denna bedömning gäller endast för 2016 och betonar att skattesatsen på längre sikt kommer att klart under nivån under 2016. Kassautflödet relaterad till skatt under 2016 spås uppgå till 400 miljoner euro.

Tror på större synergier

Nokia höjer sin bedömning gällande om den årliga kostnadsbesparingen från Alcatel-Lucent-affären till cirka 1,2 miljarder euro miljoner euro under helåret 2018.

Tidigare bedömning låg på 900 miljoner euro under samma år, 2018.