Lättnadsrally i Nokia

Publicerad 2017-04-27 10:39

Rapport Efter Ericssons rapportbesvikelse tidigare i veckan lyckades Nokia leverera en rörelsevinst något över förväntan samtidigt som intäkterna inom Mobile Networks stabiliserades. På Stockholmsbörsen steg Nokiaaktien rejält på torsdagsförmiddagen.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Underliggande v/a i linje. Nokias resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader, blev 0:03 euro för första kvartalet. Det stämde överens med analytikernas förväntningar som också låg på en vinst på 0:03 euro per aktie, enligt SME Direkt. Nokias rapporterade resultat per aktie blev däremot en förlust på 0:08 euro, klart sämre än det förväntade -0:03 euro per aktie.

Försäljning som väntat. Omsättningen hamnade på 5.388 miljoner euro, vilket var i linje med analytikernas snittförväntningar som var en omsättning på 5.313 miljoner euro.

Marginell nedgång Mobile Networks. Nokias försäljning inom enheten Mobile Networks, inom Nokia Networks, minskade 1 procent till 3,1 miljarder euro. Den marginella nedgången hänförs till tjänster, vilket delvis uppvägdes av en positiv utveckling inom avancerade mobila nätlösningar och radionät, främst i Nordamerika. Totalt för affärsområdet Networks var försäljningsnedgången 7 procent i lokala valutor. Bruttomarginalen förbättrades till 39,5 procent (38,6).

Networks Europaförsäljning -19%. Nordamerika +7%. På Nokia Networks största marknader sjönk försäljningen i Europa med 19 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. I Stillahavsregionen var försäljningen ned 5 procent och i Storkina med 3 procent. I Nordamerika steg däremot försäljningen med 7 procent.

Upprepar prognos. Nokia står fast vid sin prognos om att den justerade rörelsemarginalen för Networks kommer att uppgå till 8-10 procent under helåret 2017. Liksom tidigare räknar Nokia med att försäljningen inom Networks för helåret 2017 samtidigt minskar i linje med marknaden, som bedöms minska med låga ensiffriga tal, jämfört med 2016.

Ytterligare prognoser. Nokia bjuder även på en rad övriga prognoser för helår 2017. Investeringarna för koncernen blir cirka 500 miljoner euro. Finansiella poster blir enligt det finländska bolaget omkring -250 miljoner euro, i det fallet var en tidigare bedömning -300 miljoner euro. Skattesatsen för året bedöms hamna på 30-35 procent.

Upprepar synergimål Alcatel/Lucent. Nokia står fast vid sin bedömning att den årliga kostnadsbesparingen från Alcatel/Lucent-affären uppgår till cirka 1,2 miljarder euro, med full effekt under helåret 2018. Strukturkostnaderna för besparingarna och effektiviseringarna väntas, liksom tidigare, uppgå till totalt 1,7 miljarder euro.

{Chart}