Rapport Nokia rapporterar ett rörelseresultat som var högre än vad analytikerna förväntat sig. Telekomjätten lanserar ett återköpsprogram på 600 miljoner euro.

Nokia redovisar ett justerat rörelseresultat, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 908 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2021.

Genomsnittet av 13 analytikers förväntningar låg på ett justerat rörelseresultat på 911 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 14,2 procent. Här var 14,1 procent väntat.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 740 miljoner euro, mot snittestimatet 695 miljoner euro.

Omsättningen hamnade på 6.414 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 6.442 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:08 euro per aktie för 2021 (0), att jämföra med förväntade 0:09 euro. 

Nokias initierar dessutom ett aktieåterköpsprogram under nuvarande mandat från årsstämman. Återköpen väntas starta under första kvartalet 2022 och programmet syftar till att återföra upp till 600 miljoner euro till aktieägare i så kallade tranches över en tvåårsperiod, villkorat fortsatt bemyndigande från stämman.

Nokia räknar med att försäljningen uppgår till 22,6-23,8 miljarder euro under helåret 2022. Bolaget upprepar också sin tidigare lämnade prognos om att den jämförbara rörelsemarginalen blir 11-13,5 procent 2022.

Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, låg inför rapporten på en nettoomsättning på 23,0 miljarder euro för 2022 och en justerad rörelsemarginal på 12,5 procent.

Vidare räknar Nokia med att det fria kassaflödet 2022 blir 25-55 procent konvertering av det jämförbara rörelseresultatet.

Under helåret 2021 uppgick Nokias försäljning till 22,2 miljarder euro och den jämförbara rörelsemarginalen var 12,5 procent.