Rapport Telekombolaget Nokia redovisar ett justerat rörelseresultat, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 682 miljoner euro för det andra kvartalet 2021. Genomsnittet av 19 analytikers förväntningar låg på ett justerat rörelseresultat på 404 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 12,8 procent. Här var 7,8 procent väntat. Det rapporterade rörelseresultatet blev 484 miljoner euro, mot snittestimatet 219 miljoner euro.

Omsättningen hamnade på 5.313 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 5.197 miljoner euro.

Höjer prognosen

Nokia höjer sin prognos för 2021 och räknar nu med att den justerade rörelsemarginalen uppgår till 10-12 procent. Den tidigare prognosen var en marginal på 7-10 procent.

Analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, låg inför rapporten på en justerad rörelsemarginal på 9,8 procent för 2021.

”Vi har levererat snabbare än planerat på vår strategi under det första halvåret, vilket ger oss en god bas för helåret”, skriver Nokias vd Pekka Lundmark i rapporten.

Bolaget höjer också prognosen för nettoförsäljningen 2021 och räknar nu med att den uppgår till 21,7-22,7 miljarder euro, mot den tidigare prognosen om 20,6-21,8 miljarder euro.

”Tydligt positivt kassaflöde”

Snittestimatet för försäljningen helåret 2021 låg på 21,8 miljarder euro, enligt Infront.

Nokia räknar nu med att kassaflödet 2021 blir ”tydligt” positivt under helåret 2021. Den tidigare formuleringen var ett positivt kassaflöde.

Nokia höjer även prognosen för jämförbar avkastning på investerat kapital (ROIC) till 17-21 procent, jämfört med tidigare 10-15 procent.

Nokia upprepar att det räknar med att bolagets typiska säsongsvariationer blir mindre uttalade under 2021.

Bolaget upprepar också sina prognoser för helåret 2023.

”Har levererat strategin snabbare”

Nokia gjorde under årets andra kvartal goda underliggande framsteg i sin rörelsemarginal, även bortsett från en tillfällig mjukvaruaffär i Mobile Networks.

Det skriver telekombolagets vd Pekka Lundmark i delårsrapporten. Han anser också att bolaget har levererat snabbare än väntat med sin strategi, men räknar liksom tidigare med att vissa svårigheter kommer att visa sig under återstoden av året.

”Vi räknar fortfarande med att möta den tidigare kommunicerade motvinden under andra halvåret, särskilt med förlust av marknadsandel och priserosion i Nordamerika. Därför tror vi fortsatt att vår typiska kvartalsmässiga säsongsmässighet kommer att vara mindre framträdande under 2021”, skriver Nokia-vd:n.

Nokia kommer enligt Pekka Lundmark att fortsätta att öka investeringarna i forskning och utveckling och övervaka riskerna kring tillgängligheten av komponenter, givet den starka efterfrågan på bolagets produkter.