Rapport

Det justerade rörelseresultat blev 451 miljoner euro vilket ska jämföras med 17 analytikers prognos på 256 miljoner euro enligt Infront Datas sammanställning.

Telekombolaget Nokia redovisar ett resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 0,05 euro för det andra kvartalet 2019.

Genomsnittet av 17 analytikers förväntningar låg på en vinst på 0,02 euro per aktie, enligt Infront Datas sammanställning.

Det rapporterade resultatet per aktie blev -0,03 euro, vilket också var snittestimatet.

Omsättningen hamnade på 5.694 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 5.394 miljoner euro.

Justerar upp prognos

Telekombolaget Nokia justerar upp prognosen för Networks och Nokia Softwares primära adresserbara marknad i år. Den förväntas nu växa något, skriver bolaget i rapporten.

Tidigare var prognosen att marknaden skulle vara oförändrad (”flattish”) under helåret 2019. Nokia upprepar samtidigt att marknaden väntas växa under helåret 2020.

Liksom tidigare räknar Nokia med att kunna utvecklas bättre än marknaden under 2019 såväl som på längre sikt.

Nokias styrelse har beslutat att utdelningen ska uppgå till 0,05 euro per aktie för det andra kvartalet.

Bolaget följer därmed den tidigare aviserade planen att dela ut maximalt 0,20 euro per aktie för helåret. För det andra halvåret återstår därmed ett utdelningsutrymme om 0,10 euro per aktie.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.