Aktie Nokia uppdaterar sina prognoser för 2021. Den jämförbara rörelsemarginalen spås nu bli 12,4-12,6 procent. Här väntades tidigare 10-12 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nettoförsäljningen väntas nu uppgå till cirka 22,2 miljarder euro, att ställa mot tidigare prognos på 21,7-22,7 miljarder euro.

Prognoserna för fritt kassaflöde och jämförbar avkastning på investerat kapital (ROIC) är oförändrade.

Nokia skriver att den underliggande verksamheten utvecklades i stort som väntat under det fjärde kvartalet. Övriga rörelseintäkter var dock högre än väntat, bland annat tack vare fondinvesteringar (”venture fund investments”).

Nokia lämnar även nya prognoser för 2022. Den jämförbara rörelsemarginalen spås bli 11-13,5 procent.