Aktie Det kan ta mellan sex och tolv månader innan kollektivtrafikresandet är tillbaka till normala nivåer efter att pandemin ebbat ut, och det finns en utmaning för Nobina att hantera övergången från testverksamheten till normalt kollektivtrafikresande.

Det säger bussoperatörens vd Magnus Rosén till Nyhetsbyrån Direkt efter fredagens rapport för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Nobina har tappat omkring hälften av resenärerna i kollektivtrafiken under pandemin. Samtidigt har bolaget ställt om verksamheten för Samtrans till att utföra mobil covid-testning och nu även vaccinering. Omställningen har varit en bidragande faktor till att Nobina kommit med två positiva vinstvarningar under året.

”Övergång som måste hanteras”

Magnus Rosén säger att testverksamheten har fungerat som en ”hedge” för bolaget mot det minskade resandet, men i takt med att vaccineringsprogrammet rullas ut väntas testverksamheten minska och kollektivtrafiken återgå till mer normala nivåer. För Nobina finns det alltså en utmaning det innevarande året att hantera skiftet, och frågan är om de två intäktskurvorna kommer att mötas utan att skapa ett hack i intäkter och lönsamhet?

”Det är givetvis vår förhoppning. Jag tror att båda blir lite utdragna och att passagerartillströmningen kommer att ta lite tid, efter att pandemin ebbat ut så har vi nog sex, kanske upp till tolv månader, innan vi är tillbaka på en normal nivå igen, och jag tror att testningen kommer att fortsätta en bra bit in i nästa år”, säger vd:n som uppger sig ha gott självförtroende för att bolaget ska kunna hantera övergången, men att det trots allt finns en övergång som måste hanteras.

Håller igen på utdelningen

Trots att bolaget bevisligen har klarat pandemin bra pandemin, för helåret ökade rörelseresultatet med 15 procent, valde bolaget att hålla igen på utdelning och utnyttjade bara 63 procent av utdelningspolicyn. För helåret får ägarna 3,77 kr per aktie, medan analytikerna hade räknat med 4,66 kr.

”Det primära är att vi är i en pandemi och att vi har 50 procent av passagerarna i bussarna. Men sedan ser vi förvärvsmöjligheter runt omkring oss, för det är långt ifrån alla som har presterat det resultat som vi har presterat, därav är det den bedömning som vi har gjort”, säger Magnus Rosén.

Bolaget kom tidigare i mars med förhandsbesked om såväl justerat resultat före skatt och omsättning. Trots att det slutliga resultatet var inom de angivna spannen svarade investerarna med att handla ned aktien omkring 2 procent i den inledande halvtimmens handel på rapportdagen.