Rapport Bussoperatören Nobina redovisar ett resultat före skatt om 10 miljoner kr för fjärde kvartalet, december till februari, i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 (23).

Analytiker snittestimat låg 19,3 miljoner k, enligt en sammanställning från Infront.

Ebita-resultatet minskade till 89 miljoner kr för kvartalet (102). På denna punkt fanns ingen snittprognos från analytikerna.

Nettoomsättningen uppgick till 2.605 miljoner kr (2.560), motsvarande en försäljningstillväxt på 1,7 procent.

Här hade analytikerna räknat med 2.624 miljoner kr och 2,5 procent. Ingen utdelning föreslås för 2019/2020.

”Den osäkerhet som föreligger kring de ekonomiska konsekvenserna av nuvarande situation har medfört att styrelsen beslutat rekommendera årsstämman att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2019/2020”, skriver bolagets vd Magnus Rosén i rapporten.