Rapport Bussoperatören Nobina redovisar ett resultat före skatt om 267 miljoner kr för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Analytiker hade räknat med 234 miljoner kr enligt Infronts sammanställning av tre estimat.

Det justerade resultatet före skatt blev 293 miljoner kr mot väntade 250 miljoner kr.

Nettoomsättningen uppgick till 3.040 miljoner kr och försäljningstillväxten var 18,6 procent. Här hade analytikerna räknat med just 3.040 miljoner kr och 18,6 procent.

Nobina levererade det högsta kvartalsresultatet hittills i det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Orsaken är en stark utveckling inom testverksamheten för covid-19 som var under uppstart motsvarande kvartal föregående år. Det skriver vd Magnus Rosén i rapporten.

”Vi noterar också att vår testningsaffär tenderar att ha en högre uthållighet än vad vi tidigare bedömt”, skriver han.

”Överstiger förväntningar”

Testkapaciteten drogs ned något under kvartalet jämfört med under räkenskapsårets första kvartal, men mot slutet av det andra kvartal ökade det igen.

”Bedömningen är därmed också att bidraget från testningsverksamheten i det tredje kvartalet kommer vara större än motsvarande kvartal föregående år vilket i så fall överstiger våra tidigare förväntningar”, skriver vd:n.

Beträffande bussverksamheten har den underliggande verksamheten utvecklats väl och återhämtningen i passagerarvolym som bolaget noterade under det första kvartalet har fortsatt under det andra.

17 procent högre än väntat

”Utöver detta bidrog vår framgångsrika och lönsamma verksamhet inom ersättningsbussar samt positiva indexeffekter till resultatförbättringen”, skriver Magnus Rosén.

Nobina ökade koncernens kvartalsvinst mer än vad analytikerna hade räknat med. Det justerade resultatet före skatt på 293 miljoner kr var 17 procent högre än analytikernas snittförväntan, enligt Infronts enkät. Kvartalsomsättningen på drygt 3 miljarder kr inkom i linje med förväntan.