Aktie Bussoperatören Nobina ansöker om avnotering från Nasdaq Stockholm i spåren av beskedet i måndags att budgivaren Basalt, genom företaget Ride Bico, har fått accept från närmare 93 procent av aktierna i Nobina.

I måndags förklarade budgivaren budet ovillkorat och förlängde acceptfristen till den 8 februari för att ge återstående aktieägare möjlighet att acceptera erbjudandet.

Ride Bidco kommer att påkalla ett tvångsinlösenförfarande beträffande återstående aktier i Nobina. Vilket datum som blir sista dag för handel kommer att offentliggöras så snart Nobina har erhållit besked om detta från Nasdaq Stockholm, uppges det.

Budet är på 108 kronor kontant per aktie.