Bud Basalt, genom Ride Bico, förlänger budet på bussoperatören Nobina till den 21 januari och meddelar att bolaget äger 88,6 procent av aktierna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den tidigare acceptperioden var mellan 13 december och 14 januari, men det har nu alltså förlängts till den 21 januari.

”Ride BidCo fortsätter att sträva efter att uppnå ett ägande om mer än 90 procent i Nobina och därefter initiera tvångsinlösenförfarande avseende de återstående aktierna i Nobina såväl som verka för att aktierna i Nobina avnoteras från Nasdaq Stockholm”, skriver Basalt.