Nio tips hur du tar dig igenom volatila tider

Publicerad 2015-08-27 16:23

Oroar du dig för din aktieportfölj så till den milda grad att den är det sista du tänker på innan du somnar, och det första du blir medveten om när du vaknar? Här är nio tips till dig som vill sova i lugn och ro även i volatila tider.

Det globala amerikanska fondbolaget Fidelity månar om sina sparare och har sammanställt ett antal tips om hur de borde förhålla sig när marknaderna är oroliga.

1. Var beredd på nedgångar – då klarar du dem bättre

Då och då är det oundvikligt att marknaderna är volatila. Din grundinställning är viktig och om du är beredd på nedgångar är du bättre rustad mentalt när de kommer. Då är du också mer benägen att agera rationellt.

2. Belöningen kommer på sikt när du sparar i aktier

Historiskt har investerare blivit belönade för den risk de tagit på aktiemarknaden, jämfört med till exempel många ränteinvesteringar. Kom ihåg att risk nödvändigtvis inte är samma sak som volatilitet. På lång sikt drivs aktiepriserna normalt av företagens vinster och har genererat bättre avkastning än de flesta andra tillgångsslag, efter inflation.

3. Korrigeringar på marknaden skapar möjligheter
En sättning i marknaden kan ofta skapa möjligheter då värderingen av bra bolag blir mer attraktiv, vilket erbjuder aktiva kapitalförvaltare en möjlighet att skapa mervärde då marknaden återhämtar sig. Några av de värsta kortsiktiga sättningarna i marknaden historiskt har följts av kraftiga rekyler uppåt.

4. Det är svårt att tajma marknaden

Investerare som fortsätter att vara investerade drar nytta av långsiktiga positiva marknadscykler. När investerare däremot försöker ”tajma” marknaden genom att sälja och sedan återinvestera löper de risken att missa de bästa marknadsdagarna då börsen återhämtar sig, vilket tenderar att hända vid oroliga tider. Bara att missa de fem bästa dagarna kan få betydande påverkan på den långsiktiga avkastningen

5. Dra nytta av regelbundna investeringar

Oavsett en investerares sparhorisont kan ett upplägg med regelbundna investeringar som till exempel ett månadssparande vara en klok strategi. Även om regelbundna investeringar i en orolig marknad kan kännas intuitivt fel är det precis vid dessa tidpunkter som det kan löna sig att investera.

6. Sprid risken och ge dig själv en jämnare avkastning

Det är svårt att hitta en optimal fördelning för olika tillgångsslag då marknadscykler kan vara korta. Under dessa perioder av högre volatilitet kan specifika branscher eller marknader påverkas betydligt mer än andra. Investerare kan sprida risken, och därigenom minska koncentrationen av sina investeringar, genom att fördela sina långsiktiga tillväxtinvesteringar på olika marknader, branscher och investeringsstilar inom aktieområdet, men även sprida risken över olika tillgångsslag.

7. Investera i kvalitet och dra nytta av direktavkastningen

En långsiktig hållbar direktavkastning som normalt betalas ut av bolag med hög kvalitet kan vara attraktivt vid oroliga tider eftersom det erbjuder en ”inkomst” där räntor är låga och då det finns få alternativ för att få stabil likviditet.

8. Återinvestera utdelningen

Att återinvestera utdelningen från underliggande bolag i fonden kan vara positivt för den ackumulerade avkastningen över tiden, tack vare ränta-på-ränta effekten.

9. Låt dig inte styras av känslor

Populariteten av olika investeringsteman går upp och ned. Ett exempel är teknologi som boomade i slutet av 1990-talet men där bubblan sprack under 2000-talet. När länder- och sektorrisker blir mer framträdande bör investerare vara mer noggranna i sina investeringar och leta efter intressanta investeringsmöjligheter på aktienivå. Poängen är att ”inte låta varken eufori eller pessimism fördunkla din syn eller omdöme”.