Aktie Nimbus meddelar att teckningskursen blev 41 kronor per aktie i den riktade nyemission som aviserades på onsdagskvällen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom den riktade emissionen tillförs bolaget cirka 79 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Aktien stängde på just 41 kronor på onsdagen.

Bolagets vd Jan-Erik Lindström har sålt 35.000 aktier i Nimbus, i samband med och till samma pris som i den riktade emissionen. Posten utgör mindre än 10 procent av Jan-Eriks Lindströms totala aktieinnehav i Nimbus och han har uttryckt sin avsikt att förbli en långsiktig aktieägare i bolaget.

Den riktade emissionen innebär en utspädningseffekt om 9,1 procent.

Nimbus meddelade på onsdagskvällen att det förvärvar amerikanska Edgewater Powerboats för en kontant köpeskilling om cirka 100 miljoner kronor. Nimbus avser använda nettolikviden från den riktade emissionen för att finansiera förvärvet.

Styrelsen för Nimbus meddelade även på onsdagskvällen att bolaget drar tillbaka det tidigare förslaget om en utdelning om 1:50 kronor per aktie för 2022.

”Även om nuvarande likviditet är tillräcklig för att genomföra den tidigare föreslagna utdelningen, väljer styrelsen att prioritera att stärka bolagets finansiella buffert och stabilitet”, heter det.