Nimbus Group publicerar årsredovisning för 2020 på svenska

2021-04-30 08:00:00

30 April, 2021

Nimbus Group har idag publicerat årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen finns på svenska och är tillgänglig på https://nimbusgroup.se/sv/rapporter-och-presentationer

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, Investor Relations
Telefon: +46 707 63 81 25
Gunilla.ohman@nimbus.se

Om Nimbus Group

Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Huvudägaren R12 Kapital förvärvade majoriteten av aktierna i Nimbus Group år 2012 och Nimbus Group är idag en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden och har sedan år 2017 påbörjat en expansion till den amerikanska marknaden. Nimbus Groups affärsidé är att genom sina olika varumärken erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa fritidsmotorbåtar där respektive varumärke har en tydlig målgrupp. Nimbus Group omsatte 1 029 Mkr under 2020.
Från räkenskapsåren 2014 till 2019 ökade Nimbus Groups nettoomsättningen från 197 miljoner kronor till 930 miljoner kronor. Tillväxten har drivits såväl organiskt som genom förvärv av både återförsäljare och tillverkare. År 2018 förvärvade Nimbus Group båttillverkarna Alukin Boats Sweden AB och Bella-Veneet Oy (som inkluderar varumärkena Aquador, Flipper, Falcon och Bella). För mer information om Nimbus Group, se www.nimbusgroup.se

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 (0) 8 463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se

MFN