NILSSON SPECIAL VEHICLES: RAMAVTAL MED REGION VÄSTMANLAND

2023-03-17 10:54:24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nilsson Special Vehicles har tilldelats ramavtal som leverantör för ambulanser till Region Västmanland. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på två år med option till förlängning om ytterligare upp till två år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget uppskattar volymen till fem-sex bilar per år och denna tilldelning beräknas vara värd cirka 32 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut inträder en avtalsspärr på tio dagar då myndigheten inte får teckna några avtal.Direkt-SE