NILÖRN: RÖRELSERESULTATET BLEV 37 MLN KR 3 KV

2022-10-26 08:03:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Etikettsbolaget Nilörngruppen redovisar ett rörelseresultat på 37,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (29,3).

Resultat efter skatt blev 28,0 miljoner kronor (20,8). Resultatet per aktie uppgick till 2:45 kronor (1:82).

Nettoomsättningen uppgick till 232 miljoner kronor (203).

Orderingången var 230 miljoner kronor (236).Direkt-SE