NILÖRN: RÖRELSERESULTATET BLEV 14,3 MLN KR 4 KV (40,1) (NY)

2023-02-09 08:21:26

(Tillägg: fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Etikettsbolaget Nilörngruppen redovisar ett rörelseresultat på 14,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (40,1).

Nettoomsättningen uppgick till 199 miljoner kronor (234). Den organiska tillväxten blev -17 procent. Orderingången var 228 miljoner kronor (277).

En utdelning om 5:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (5:00).

"De flesta av våra kunder är fortsatt optimistiska inför 2023, men mot bakgrund av utvecklingen under det senaste kvartalet förväntar vi oss en lite svagare utveckling under första kvartalet jämfört med förra året", skriver vd Krister Magnusson i rapporten.


Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 18 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 38,2 miljoner kronor och en omsättning på 254 miljoner kronor.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE