NILÖRN: RÖRELSERESULTATET BLEV 14,3 MLN KR 4 KV (40,1)

2023-02-09 08:13:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Etikettsbolaget Nilörngruppen redovisar ett rörelseresultat på 14,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (40,1).

Nettoomsättningen uppgick till 199 miljoner kronor (234). Den organiska tillväxten blev -17 procent. Orderingången var 228 miljoner kronor (277).

En utdelning om 5:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (5:00).


Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 18 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 38,2 miljoner kronor och en omsättning på 254 miljoner kronor.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE