NILÖRN: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 36 MLN KR 2 KV (NY)

2022-07-15 08:45:50

(Tillägg: på flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Etikettsbolaget Nilörngruppen redovisar ett resultat efter skatt på 36,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (16,7). Resultatet per aktie uppgick till 3:16 kronor (1:47).

Rörelseresultatet blev 44,9 miljoner kronor (23,1).

Nettoomsättningen uppgick till 269 miljoner kronor (175). Den organiska tillväxten blev 39 procent.

Nilörn hade sitt bästa andra kvartal och första halvår hittills, enligt bolaget. Utvecklingen var positiv på samtliga marknader och inte minst i Tyskland.

"De relativt nya marknaderna Italien, Frankrike, Spanien fortsätter att utvecklas starkt och det är extra roligt att, det sedan något år tillbaka nyetablerade, bolaget i USA börjar ta fart om än från en låg nivå", skriver Nilörns vd Krister Magnusson i kvartalsrapporten.

Bolagets lagerverksamhet i Shanghai var nedstängd större delen av kvartalet hänförligt till covid, "men trots det har vår personal tillsammans med våra leverantörer gjort en fantastisk insats och klarat merparten av leveranserna", skriver vd.

Koncernens orderingång uppgick till 245 miljoner kronor (171) i det gångna kvartalet.

"Det är svårt att sia om framtiden och framför allt inför en eventuellt stundande recession och nedgång i detaljhandeln. Dock steg orderingången med 43 procent, vilket är bra om än något lägre än de senaste kvartalen", skriver vd.Direkt-SE