NILÖRN: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 36 MLN KR 2 KV

2022-07-15 08:18:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Etikettsbolaget Nilörngruppen redovisar ett resultat efter skatt på 36,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (16,7). Resultatet per aktie uppgick till 3:16 kronor (1:47).

Rörelseresultatet blev 44,9 miljoner kronor (23,1).

Nettoomsättningen uppgick till 269 miljoner kronor (175). Den organiska tillväxten uppgick till 39 procent.

Orderingången var 245 miljoner kronor (171).Direkt-SE