NILÖRN: KÖPER PARTNERBOLAG I SCHWEIZ

2022-12-13 08:06:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nilörngruppen förvärvar Bally Labels i Schweiz tillsammans med två av de anställda, Liana Zanin och Ayse Peter som kommer att äga 10 procent vardera.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bally Label har varit partnerföretag till Nilörn och representerat Nilorn på den schweiziska marknaden.

Köpeskillingen, som ej offentliggörs, är villkorad av viss extern försäljning och kommer att betalas i tre omgångar under tre år.

"Som partnerföretag är merparten av försäljningen redan konsoliderad i Nilörns siffror och förvärvet kommer därför att ha begränsad men positiv effekt för Nilörns resultat", heter det.Direkt-SE