Rapport Etikettsbolaget Nilörn är börsvinnare med en uppgång på nästan 10 procent efter en rapport som bland annat bjöd på en fördubblad vinst. 

Nilörngruppen redovisar ett resultat efter skatt på 30,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (14,5). Resultatet per aktie steg till 2:66 kronor(1:28).

Rörelseresultatet blev 40,1 miljoner kronor (21,2) och rörelsemarginalen var 17,1 procent (12,3).

Nettoomsättningen ökade till 234 miljoner kronor (173).

Orderingången steg till 211 miljoner kronor (189).

En utdelning om 5:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (2:00).

”Trenden har varit fortsatt stark och även det fjärde kvartalet utvecklades i samma riktning”, skriver vd Krister Magnusson i bokslutsrapporten.