Rapport Generellt har det gångna året för värmeteknikföretaget Nibe präglats av en utomordentligt stark efterfrågan. Det uppger Nibes vd Gerteric Lindquist i bokslutet.

”Koncernens omsättning passerade under året 40 miljarder kronor, vilket innebär att vi redan på fyra år uppnådde delmålet att senast 2025 omsätta 40 miljarder”, konstaterar han. Den försvagade svenska kronan har haft en positiv effekt på omsättningsutvecklingen, liksom prishöjningar.

”Den kraftiga efterfrågeökningen har dessvärre inte kunnat tillfredsställas eftersom underleverantörsleden inte hunnit med att ställa om tillräckligt snabbt. Att vi parallellt med leverantörsstörningarna dessutom drabbats av mycket kraftiga och frekventa prishöjningar har minst sagt varit mycket påfrestande. Året har därför kommit att präglas av att trots våra leveranssvårigheter upprätthålla en fortsatt förtroendefull och konstruktiv dialog med våra kunder, att säkerställa att våra underleverantörer verkligen ställer om till en helt annan efterfrågenivå samt att genomföra nödvändiga prisjusteringar på våra egna produkter”, uppger Nibe-chefen.

”Efter att vi, alltsedan halvårsskiftet 2021, ständigt haft leveranssvårigheter innebar ändå årets fjärde kvartal en stor förbättring ur flera aspekter. Tack vare våra underleverantörers avsevärt bättre leveransförmåga kunde vi börja producera och leverera på en helt annan nivå än tidigare samtidigt som produktiviteten förbättrades. Att våra egna prisjusteringar dessutom fick bättre genomslag innebar att vi för året som helhet i princip kunnat behålla vår rörelsemarginal”, fortsätter Gerteric Lindquist.

Underleverantörsproblematiken är ännu inte till fullo löst, men Nibe förväntar sig en successiv förbättring under 2023, samtidigt som bolaget kraftigt ökar sin egen kapacitet i form av bemanning och investeringar.

När det gäller utsikterna för 2023 framhåller Nibe att pandemieffekterna klingar av alltmer, vilket enligt bolaget utgör en mycket viktig och positiv faktor.

”Problemen på underleverantörssidan bedöms successivt förbättras under året. Effekterna av kriget i Ukraina, generell övrig politisk oro, ränteutvecklingen samt de höga energipriserna är däremot svårbedömda. Vår vana och våra erfarenheter trogna är vi emellertid försiktigt optimistiska till vår utveckling under året som helhet”, skriver Gerteric Lindquist.

Nibe tillhör dagens rapportvinnare på Stockholmsbörsen och hade vid 11.15-tiden stigit 4,8 procent.