Nibe uppfyller förväntningarna

Publicerad 2010-02-16 10:49

Nibe redovisar ett resultat efter finansiella poster på 561 miljoner kronor för helåret 2009.

Nibe redovisar ett resultat efter finansiella poster på 561 miljoner kronor (517) för helåret 2009. Analytikerna hade räknat med ett resultat efter finans på 560 miljoner kronor, enligt SIX Estimates. 

Rörelseresultatet blev 631 miljoner kronor (625), vilket gav en marginal på 11,0 procent (10,8). Väntat var 631 miljoner kronor och en marginal på 11,0 procent. Nettoresultatet uppgick till 412 miljoner kronor (376), motsvarande 4,36 kronor per aktie (3,94). Väntat nettoresultat var 405 miljoner.

Nettoomsättningen steg till 5.751 miljoner kronor (5.810), vilket motsvarar en tillväxt på -1,0 procent varav -2,9 procent var organiskt. Väntad omsättning var 5.753 miljoner kronor. För året föreslås en utdelning på 1,30 kronor per aktie (1,15). Marknaden hade räknat med 1,15 kronor.

TT