Så blir villkoren i Nibes nyemission

Publicerad 2016-09-27 08:26

Nyemission Teckningskursen blir 48 kronor, och aktieägare i Nibe har företrädesrätt att teckna en ny aktie per sju befintliga.

Det meddelar Nibe i ett pressmeddelande om en tidigare aviserad företrädesemission, avsedd att finansiera ett förvärv av amerikanska CCG.

Den totala emissionslikviden beräknas bli cirka 3.024 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning.

Avstämningsdagen för företrädesemissionen är den 5 oktober 2016 och teckningsperioden löper från och med den 10 oktober 2016 till och med den 25 oktober 2016.