Nibes rapport värmer

Publicerad 2014-05-15 08:31

Rapport Värmeföretaget levererar en rapport som var bättre än väntat. Och framtiden ser ljus ut.

Nibes resultat före skatt blev 180 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var 178 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Omsättningen uppgick till 2.361 miljoner kronor. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 2.271 miljoner kronor.

Nibe upplevde en generellt god efterfrågesituation för alla sina tre affärsområden i det första kvartalet och fortsätter att ta marknadsandelar. Lätta jämförelsetal, efter en avvaktande start på 2013, och en försvagad svensk krona bidrog till lyftet i omsättning och resultat.

Det säger vd Gerteric Lindquist i delårsrapporten.

”Allt flera positiva konjunktursignaler kombinerat med bland annat vår egen starka finansiella ställning, fortsatt produktivitetsarbete, hög produktutvecklingstakt och professionell marknadsföring, gör att vi ser framtiden an med god tillförsikt”, säger vd Gerteric Lindquist i rapporten och upprepar att beredskapen för förvärv är god.

För Energy Systems lyfter han speciellt fram att de stora värmepumpsmarknaderna i Europa nu visar tillväxt igen samt att marknadsutvecklingen vänt uppåt även i östra Europa.

”Detta i kombination med alla de nya produkter som lanserats under de senaste kvartalen har resulterat i en god organisk tillväxt”, säger Gerteric Lindquist.

Element visade samtidigt sin högsta organiska tillväxt på flera år medan Stoves hade en ”god” organisk tillväxt.

”För Nibe Element har efterfrågan förbättrats inom de flesta marknadssegmenten, såväl i Europa som i Nordamerika och Asien, samtidigt som vi ser resultatet av ett stort antal nyutvecklade produkter”, säger Gerteric Lindquist.